VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


BRUSZNYAI Árpád
( Derekegyháza, 1924. június 27. - Budapest, 1958. január 9. )

tanár

1942-ben, a szentesi gimnáziumban érettségizett, és még az évben felvették az Eötvös József Kollégiumba, de a felsőfokú tanulmányokat elhúzódó betegsége miatt csak 1944-ben tudta elkezdeni, 1949-ben a budapesti tudományegyetem görög tanszékén szerzett tanári oklevelet. 1951-ben a Homérosz-kérdésről írt tanulmányával doktori címet nyert. Közben 1947–1950 között a Klasszikafilológiai Intézetben Moravcsik Gyula munkatársa. Katolikus pap bátyját internálták, őt pedig a munkahelyéről elbocsátották. Egy évig a váci papi szemináriumban latint és görögöt tanított. 1952-ben Veszprémbe költözött, a Lovassy László Gimnáziumban tanított, előadásokat tartott, énekkart vezetett. 1956. október 26-án a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács tagjának, október 31-én elnökének választották meg. November 4-én a szovjet csapatok fogságába került, de egy hónap múlva szabadon engedték. 1957 elején visszatért Vácra, ahol néhány hónapig a gimnáziumban tanított. 1957 tavaszán a magyar hatóságok letartóztatták és a bíróság október 15-én életfogytiglani börtönbüntetésre, 1958. január 6-án halálra ítélte. Az ítéletet január 9-én hajtották végre és Budapesten őt is a 301-es parcellába temették. Veszprémben emlékmű, mellszobor, tábla, utca- és térnév, róla elnevezett díj őrzi emlékét. 1991-ben Veszprém Város Díszpolgára címet kapott.
  M.: A Homérosz-kérdés. (Összeáll: KŐSZEGI Lajos. Utószó: JÁSZ Attila.) Vp., 1991.
  I.: KURCZ Béla: ~ tanár úr végtisztessége. = MN., 1988. nov. 6. – GOSZTONYI Péter: Föltámadott a tenger... 1956. 3. átd. kiad. Bp., 1989. – Halottaink 1956. 1. köt. Bp., 1989. – BALOGH Elemér: Osztályfőnököm ~. = MPK., 1992. 5. sz. – MÁDL Ferenc: A Himnusszal állt hóhérai elé…= ÚH., 1998. Különszám. – MÉSZÁROS Gyula: Forradalom és szabadságharc Veszprémben. Vp., 2001. – KAHLER Frigyes: A Brusznyai per. 2. kiad. Bp., 2001. – HOGYA György: Veszprém város díszpolgárai. Vp., 2001. – SEBŐ József: Az Eötvös-kollégista ~. = Veszprémi kalendárium 2011. (Szerk.: FENYVESI Ottó.) Vp., 2010. – – ÉNEKES Ambrus: Dr. ~ önvallomása november 1–3. közötti tevékenységéről. = VpSz., 2019. 4. sz. – MKtL XVI. köt. – RÚL III. köt. – ÚMÉL I. köt. – Varga.