VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


HEGYESHALMI László
( Rákoshegy, 1933. április 15. - , 2013. december 6. )

színházigazgató, dramaturg, előadóművész

Szülei: Hegyeshalmi János tanár, Kappel Erzsébet óvónő. Felesége: Birkus Mária Valéria. 1963-ban az ELTE BTK-án tanári, 1971-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskolán rendezői oklevelet szerzett. Az 1951–1961-es években előadóművész, hangversenyrendező, művelődésszervező. 1961 és 1970 között a Veszprém Megyei Tanács művészeti előadója. 1970-től a Veszprémi Petőfi Színház dramaturgja, ügyvezető igazgatója, 1981-től (nyugdíjba vonulásáig) igazgatója. Színházigazgatói működése alatt a Petőfi Színház elsősorban a magyar dráma otthona volt, és ebben az időben történt meg az 1908-ban, Medgyasszay István tervei alapján épült színházépület teljes újjáépítése, korszerűsítése. 1992-ben a kortárs magyar művészet bemutatására megalapította Veszprémben a Mestermű Galériát, amelynek haláláig vezetője, tulajdonosa. A Galéria tárlatai és rendezvényei Veszprém művészeti életének jelentős eseményei. Alapító tagja a Magyar Művészeti Galériák Országos Egyesületének. Díjak, kitüntetések: 1976 Vajda Péter-díj. 1982 TIT aranykoszorús jelvény. 1988., 1991 Veszprém megye Művészeti díja. 1993 Gizella-díj. 1998 Pro Comitatu-díj. 2002 Veszprém Város Díszpolgára. Zebegényben temették.
  M.: Színházépítés Veszprémben 1908–1988. Vp., 1988. Ct.: Élő klasszikusok. 1968. – Németh László a művész és a gondolkodó. 1970. – Magyar dráma–magyar színház. 1971. – A színház sorsa a dráma sorsa. 1973. – Egy működő színházmodell tapasztalatai. 1975.
  I.: BALLA Emőke: Jelet hagyott a város életében. Búcsú ~tól. = VpSz., 2014. 1. sz. – MSzL – Poór. – VpMKÉL.