VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


MINDSZENTY József, 1942-ig Pehm József
( Csehimindszent, 1892. március 29. - Bécs, 1975. május 6. )

r. k. érsek-bíboros, író, szerkesztő

Középiskolai tanulmányait és a teológiát Szombathelyen végezte. 1915-ben pappá szentelték. Káplán Felsőpatyon, majd hittanár a Zalaegerszegi Állami Gimnáziumban. 1919-ben két hónapra internálták, később Zalaegerszegen plébános, kerületi esperes, 1937-től pápai prelátus. A veszprémi egyházmegye püspökévé 1944. március 25-én szentelték fel. Több dunántúli főpásztor nevében a nyilasoktól azt kérte, hogy a Dunántúlt ne tegyék a harcok színterévé, a Szent Koronát ne vigyék külföldre. 1944. november 27-én 26 papjával együtt a veszprémi börtönbe hurcolták, onnét Sopronkőhidára majd Sopronba kerültek. 1945 októberében XII. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki, 1946-ban pedig bíborosi rangra emelte. Az esztergomi egyházmegyét 1948. december 26-ig kormányozta, amikor koholt vádak alapján életfogytiglani börtönre ítélték. Egészségi állapota miatt egy idő után a felsőpetényi (Nógrád megye) püspöki nyaralóban őrizték. Az 1956. évi forradalom idején kiszabadították, november 4-én az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségére menekült. A magyar állam és a római szentszék közötti tárgyalások már 1963-ban megkezdődtek ügyében, de csak 1971-ben jártak eredménnyel, amikor szeptember 28-án végleg elhagyta az országot és Bécsben telepedett le. Veszprémi püspöksége idején a megyében önálló lelkészségeket szervezett: Ajkacsingervölgy, Balatonederics, Mezőlak, Pénzeskút, Bódé, Gic, Alsóörs, Borsodpuszta, Hegymagas, Nemesszalók, Padrag, Bakonypölöske, Köveskál és Nemesgulács községekben. Plébániarangra emelte Pétfürdő, Csesznek, Hárságy egyházait. Plébániát alapított Veszprémben (Szent Margit), Nemesgulácson. Új iskolát nyitott vagy tanítói állást szervezett Adorjánháza, Alsóörs és Nagyalásony községekben. Szerkesztette a Zalamegye c. lapot és a Zalamegyei Újságot. Pontos és teljes kimutatást készített az egyházmegyét ért háborús károkról. A tapasztaltakat körlevélben tárta a papság elé: ...megszakításokkal 20 napon át bejártam a pusztulás mezejét: a Mezőséget, majd Somogyot, a Balatonvidéket, Zalát és Palota táját. Írásai, cikkei jelentek meg az Egyházi Lapokban, a Jézus Szíve Naptárban, a Magyar Kultúrában. Veszprémben a Cholnoky-lakótelepen épült új templom felvette nevét. A templomban, valamint a r. k. érsekségen bronz mellszobra látható, Yrsa von Leistner és Sámbokréti Pálné alkotása. Nemesgulácson teret neveztek el róla. Máriazellben temették el. Hamvait 1994-ben hazahozták és Esztergomban helyezték örök nyugalomba.
  M.: Az édesanya 1. köt. Zalaegerszeg, 1916. 2. köt. uo. 1942. – Padányi Bíró Márton élete és kora. Zalaegerszeg, 1934. (A veszprémi egyházmegye múltjából, 2. sz.) – Zala segélykiáltása. Zalaegerszeg, 1927. – Vigyázzatok az újsággal. Zalaegerszeg, 1921. – Emlékirataim. Toronto, 1974. – ~ emlékiratai. Bp., 2015.
  I.: Mindszenty József a népbíróság előtt. Bp., 1949. – ORBÁN Sándor: Egyház és állam 1945–1950. Bp., 1962. – GERGELY Jenő: Politikai katolicizmus Magyarországon 1890–1950. Bp., 1977. – TÖRÖK József: ~ bíboros élete. Bp., 1991. – MÉSZÁROS István: A hazai történettudomány 1948–1992 közötti ~ képe. Bp., 1992. – ROSDY Pál: ~ bíboros hercegprímás tervezete új magyarországi egyházmegyék kialakítására. = Egyházak a változó világban. Esztergom, 1992. – Mindszenty József veszprémi püspök 1944–1945. (Szerk.: T. HORVÁTH Lajos.) Vp., 1996.(Veszprémi múzeumi konferenciák 7.) – BOROS Géza: A vasfüggöny ~ keresztúton. Mindszenty-emlékművek határainkon innen és túl. = MSz., 5. 1996. 7–8. sz. – BEKE Margit: ~, az egyházszervező hercegprímás. = Magyar Egyháztörténeti évkönyv 2. 1996. – PÁNCZÉL HEGEDŰS János: ~, 1956. Nem forradalom, hanem szabadságharc. Bp., 2015. – MKtLIX. köt. – Pfeiffer. – RÚL XIV. köt. – Tilhof. – Tilhof 2018. – ÚMÉL IV. köt. – ÚMIL 2. köt. – Varga.