VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


MÁDL Ferenc
( Bánd, 1931. január 29. - Budapest, 2011. május 29. )

egyetemi tanár, köztársasági elnök

Felesége: Mádl Dalma. A jogtudományok kandidátusa (1964), doktora (1974), az MTA levelező tagja (1987), rendes tagja (1993). A Veszprémi Piarista Gimnáziumban érettségizett. 1955-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett oklevelet. 1963 és 1973 között az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet munkatársa. 1973-tól 1978-ig az ELTE Állam- és JTK, Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, 1985-től a Nemzetközi Magánjogi Tanszéke vezetője. 1990–1993 között az Antall Kormány tárca nélküli, 1993–1994-ben művelődési és közoktatási minisztere. Vendégprofesszor számos külföldi egyetemen: Kaliforniai Egyetem, Berkeley, Sacramento, Salzburg, München. 2000. augusztus 4. és 2005. augusztus 4. között a Magyar Köztársaság elnöke. 1991-től a Széchenyi István Emlékbizottság ügyvezető elnöke, 1994-től a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, 1993-tól a Kulturális Javak Visszaszolgáltatása Bizottsága, 1994-től a Nemzeti Kulturális Alap elnöke. 1995-ben az akkor ellenzéki MDF, KDNP és a FIDESZ közös államfő jelöltje. 1995–2000 a Magyar Örökség Díj Bíráló Bizottságának elnöke. 1996 és 2000 között a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke. Nemzetközi tudományos intézményi tagságok: Nemzetközi Kereskedelmi és Jogi Akadémia (Harvard), Nemzetközi Jogi Intézet (Genf), Európai Tudományos Akadémia (London), Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia (Párizs), Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (Bécs), Kereskedelmi és Magánjog Egységesítésének Intézete (Unidroit, Róma), Nemzetközi Összehasonlító Jogi Encikopédia (szerk. Hamburg). Gyakorlott választott bíró nemzetközi gazdasági perekben (Budapest, Bécs, Washington). Kutatásainak területei: polgári jog, összehasonlító jog, kereskedelmi jog, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági jog, Európa jog. Az Állam- és Jogtudomány, az Acta Juridica szerkesztője, 1996-tól a Magyar Nemzet szerkesztőbizottsági tagja. Több mint 200 tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban, évkönyvekben. Díjak kitüntetések: 1968 Akadémiai Díj. 1997 Teleki Pál Emlékérem. 1999 Széchenyi-díj. 1999 Francia Becsületrend. 2001 Földes Andor-emlékérem. 2003 Pro Doctorandis Díj. Pro Universitate et Scientia. Tótfalusi Kis Miklós-emlékplakett. 2005 Magyar Művészetért Tiszteletbeli Emlékérem. Szent Márton-díj. 2010-ben Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára. Szülőfalujában a volt iskola falán 2014. augusztus 30-tól fekete márványtábla őrzi emlékét. Sírja a budapesti Fiumei úti temetőben.
  M.: A deliktuális felelősség története. Bp., 1964. – Az Európai Gazdasági Közösség joga. Bp., 1974. – Összehasonlító nemzetközi magánjog. Bp., 1978. – Külgazdaság és a nemzetközi beruházások joga. Bp., 1988. – Az európai örökség útjain. Bp., 1995. – Állam és gazdaság. Forradalom a jog útján a közép- és kelet európai országokban. Bp., 1997. – The EU Integration Process – Englargement and Isntitutional Reforms, Bp., 1997. – Magyar nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. (Tsz.) 6. kiad. Bp., 1997.
  I.: RÚL XIII. köt. – VpMKÉL.