VESZPRÉM MEGYEI  LEXIKONOK

Életrajzi lexikon  | Kortárs lexikon | Idővonal

 

Eötvös Károly: Balatoni utazás c. könyvében,

Ranolder János veszprémi püspököt a Badacsony tetején idézve, több mint száz esztendeje így írt:

 „A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely, ahol állunk, a világ leggyönyörűbb vidéke.

A gondolatot így fejezi be:

Egykor az idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide,

hogy amikor már minden szépet láttak: minden szépséget itt együtt lássanak!”

 

A múlt század húszas-harmincas éveiben, Veszprémben és környékén is egymás után jelentek meg életrajzi adatsorokat tartalmazó kiadványok. A Balatonalmádiban élő Váth János a Balaton-felvidékhez kötődő írók bemutatásával vállalt kezdeményező szerepet. Az 1929-ben megjelent Veszprémmegyei fejek c. (VpF) kötet a maga korában csak protokollfeladatokat teljesített, de nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatott. A veszprémi Sziklay János (Sziklay.) viszont két kötetben is nagy ívű áttekintésre vállalkozott. Veszprém város az irodalomban és művészetben című 1931-ben, a Dunántúli kultúrmunkások 1941-ben jelent meg. Az ötvenes évek közepén Hungler József állított össze életrajzi adatsorokat Veszprém megyei életrajzok címmel. Az akkor szokatlan gondossággal készült és minden vonatkozásban objektívnek tekinthető biográfia, szűklátókörű ideológiai és politikai megfontolások miatt csak az Eötvös Károly Megyei Könyvtár adattárát gazdagíthatta. Évtizedek során így is sok kutató, tanuló és érdeklődő hasznosította az abban fellelhető gazdag információs anyagot.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése két fontos kézikönyvet jelentetett meg az ezredforduló körüli években. A Közgyűlés 1996 végén döntött arról, hogy az 1848/1849. évi magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére Veszprém megyei életrajzi lexikon (Vp., 1998.) anyagának, 1.900 személy életrajzi adatainak, valamint 410 fényképnek összegyűjtéséhez és annak könyvként történő megjelentetéséhez biztosítja a feltételeket. A magyar államiság megteremtésének millenniumi évfordulója tiszteletére 2001 őszén pedig két kötetben jelent meg a Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. (Vp., 2001.), amelyben a megyéhez kötődő, több mint 2.200 élő személy életrajzi adatait és fotóját találja az olvasó. Mindkét esetben szerkesztőbizottság és szerkesztőség tevékenységének feltételeit is megteremtették. A két kiadvány nem készülhetett volna el dr. Zongor Gábor és Kuti Csaba megyei közgyűlési elnökök értő és nagyvonalú támogatása, Halász Béla veszprémi megyei és dr. Hermann István (megyei közgyűlési bizottsági elnök) pápai városi könyvtárigazgatók aktív közreműködése nélkül.

Mindkét kiadvány anyaga azokra az általunk fontosnak vagy jelentősnek vélt személyekre terjed ki, akik életükkel és munkásságukkal, tevékenységükkel és alkotásaikkal (függetlenül attól, hogy az alkotás szellemi vagy anyagi jellegű produktum) a jelenlegi Veszprém megye közigazgatási határain belül lévő tájegységekhez és településekhez kötődnek. Az első munkában viszonylag rövid életrajzot adtunk közre azokról, akik itt születtek, itt vagy másutt alkottak, itt haltak meg és itt vagy másutt vannak eltemetve. Az először 1998-ban, majd a bővített és javított, 2014-ben megjelent Veszprém megyei életrajzi lexikon c. kötetben az írásbeliség megjelenéséig (I. István király kora) nyúltunk vissza. A második kiadásban már 3,273 befejezett, végleg lezárult életpályát mutatunk be, a mellékelt DVD pedig 2,042 életrajzi adatsorhoz fényképmellékletet is tartalmaz. A Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikonhoz (VpMKÉL) az abban szereplő, élő személyek egy kérdőív kitöltésével szolgáltatták az adatokat. (A kérdőívek az Eötvös Károly Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteményében megtalálhatók.) A kétkötetes kiadványban szereplők közül 434 személy adatsorai átkerültek a 2014-ben megjelent kötetbe.

A két kötetben megjelent adatsorokat folyamatosan figyeljük, a hozzánk eljuttatott vagy valamilyen úton eljutó, megbízható forráson alapuló módosításokat és kiegészítéseket fel- vagy átvezetjük. Ezt folytatni kívánjuk a jövőben is. Előre köszönjük olvasóink segítségét is ehhez a feladatunkhoz: észrevételeiket, módosító, kiegészítő javaslataikat az alábbi E-mail címeken is eljuttathatják hozzánk:

helyismeret@ekmk.hu

Varga Béla: vplexikon@gmail.com

Varga Zsuzsanna: va.varga@gmail.com

 

Veszprémben, 2016. március

 

 

Varga Béla szerkesztő